ประกาศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๒ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน ๒ อัตรา ดังนี้
๑.๑) ครูอัตราจ้างวิชาเอก ภาษาไทย อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาจ้าง ๑ ปีการศึกษา ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๒) ครูอัตราจ้างวิชา สาขาดนตรีไทย อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาจ้าง ๑ ปีการศึกษา ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ดาวน์โหลดเอกสาร, ประกาศ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *