สื่อการเรียนรู้

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอุลยเดชมหาราชบริมนาถบพิตร ทรงพระราชปรารภกับ พลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ ประธานคนแรก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงมีคณะกรรมการ และได้เข้าเฝ้าฯ ที่พระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๒ คณะกรรมการจึงจัดทำสารานุกรมไทยฯ เล่มตัวอย่างขึ้น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชประสงค์ที่จะให้มีสารานุกรมไทยที่คนไทยทำ ด้วยความมุ่งหมายที่จะให้เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้หาความรู้ขั้นพื้นฐาน ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่าง ๆ เป็น ๓ ระดับด้วยกัน คือ เด็กรุ่นเล็ก อ่านเข้าใจ ระดับหนึ่ง เด็กรุ่นกลางระดับหนึ่ง และเด็กรุ่นใหญ่ รวมทั้งผู้ใหญ่ผู้สนใจอีกระดับหนึ่ง การเขียนบทความแต่ละเรื่อง จึงได้เขียนขึ้นให้ได้ลักษณะที่เหมาะสมสำหรับเยาวชนแต่ละรุ่น และพิมพ์ไว้โดยใช้อักษร ขนาดต่าง ๆ กัน แต่ละเรื่องเริ่มด้วยเรื่องสำหรับเด็กรุ่นเล็กก่อน ถัดไปสำหรับเด็กรุ่นกลาง แล้วจึงเป็นเรื่องสำหรับระดับรุ่นใหญ่ ดังพระราชดำรัสเมื่อ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ โครงการฯ​ ได้ร่วมกันทำบุญในโอกาสครบรอบ​ ๕๐​ ปี​ เมื่อวันที่​ ๗​ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๒​
——————————————————-
๕๐ปี โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
เพราะนี่คือขุมทรัพย์ทางปัญญา #ทำเด็กไทยฉลาดด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ#สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯเพื่ออนาคตของเด็กไทย#สืบสานงานของพ่อสานต่อสารานุกรมไทย​ฯ​ #หนังสือของพ่อ

คลิกเพื่อเข้าชม >> http://saranukromthai.or.th/index2.php