สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน                    น้ำเงิน – ขาว